icon image icon image icon image
26
kwi

Informacja dotycząca pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Informujemy, iż na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2018r. stwierdzono nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.84.2018r. z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej. Od tego rozstrzygnięcia wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do czasu […]

01
kwi

Dział TI informuje, że w miesiącach kwiecień – maj prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Okrężna • Kościuszki/ Lipowa • Drwali, Wieniawskiego i Elsnera • Tęczowa, Nowa • Kasztanowa • Świerklańska • Asnyka Kraszewskiego • Jeżynowa • Główna • Paryska • Ks. Józefa Barona

01
mar

Dział TI informuje, że w miesiącach marzec – kwiecień prace związane z budową sieci wod-kan prowadzone będą w następujących ulicach:

• Okrężna • Kościuszki/ Lipowa • Drwali, Wieniawskiego i Elsnera • Mikołajca, Tęczowa, Nowa • Kasztanowa • Świerklańska